X
تبلیغات
پایگاه اینترنتی اسلم دهانی - نقدی بر 33سال انتشار مجله کودک مسلمان بلوچ

پایگاه اینترنتی اسلم دهانی

نقد وادبیات
ندای زاهدان - اسلم دهانی - مهر ماه امسال، سی وسه سال ازانتشارمجله « کودک مسلمان بلوچ» تنها نشریه کودک ونوجوان استان سیستان وبلوچستان گذشت..نشریه ای که بعداز«کیهان بچه ها » ازنظرقدمت ، دومین نشریه کشوری درخانواده ادبیات کودک ونوجوان به شمارمی آید.
زمانی که «کیهان بچه ها » بیست وچهارمین بهارعمرخویش را سپری می کرد ، « کودک مسلمان بلوچ» قدم درعرصه مطبوعات گذاشت.پس ازانتشاراین دونشریه (کیهان بچه ها ، وکودک مسلمان بلوچ) بازارادبیات کودک ونوجوان رونق بهتری گرفت وتعدادمجلات ورنگین نامه های بیشتری درسال های بعدبرای این گروه سنی چاپ ومنتشرشد.که:
«نهال انقلاب ، بلوچستان وانقلاب ،سروش نوجوان ، سوره بچه های مسجد ، سوره نوجوان ، شاهدکودک ، شاهدنوجوان ، سلام بچه ها ، پوپک ، ملیکا ، سروش کودکان ، فنون نوجوان ، کیهان علمی ، بچه های زمین ، دوست ، نشریات رشد[رشدنوآموز ، رشدنوجوان ، رشددانش آموز ،و ...] تعدادی از آنها است.
بسیاری از نشریات ورنگین نامه ها ،پس از انتشار به دلایلی نتوانستنددوام بیاورند. مشکلات مالی، عدم مدیریت درست، و... باعث شد گروهی از نشریات از روند چاپ متوقف گردند.اما دراین میان تعدادی از نشریات به رشد خود ادامه دادند وهنوز هم چاپ ومنتشر می شوند که ماهنامه«کودک مسلمان بلوچ» یکی ازآنهاست. این مقدمه بهانه ای است تا نگاهی داشته باشیم به فراز وفرودهای این مجله در سی و سه سال انتشار.
چاپ مداوم یک نشریه به صورت ماهیانه بعداز گذشت سی وسه سال وآن هم درمنطقه ای دورافتاده(از نظر بعد مسافت با پایتخت)آن هم برای قشر کودک ونوجوان مرهم التیامی است بر زخمهای ادبیات کودک ونوجوان ؛ واین قابل ستایش است . مدالی است پر افتخار برای خانواده مطبوعات این قشر از جامعه. اما اینکه این نشریه درطول سی وسه سال انتشار، این مسیر پر پیچ و خم را چگونه پیموده است قابل بررسی است.اندیشه چاپ نشریه کودک مسلمان بلوچ در منطقه بلوچستان در ایرانشهر در اوایل انقلاب تفکر بجایی بوده است و این بهترین هدیه انقلاب اسلامی به کودکان ونوجوانان این مرزو بوم بود.این نشریه در اوایل انتشار توانست خیلی خوب جای خود بین خوانندگان سیستانی بلوچستانی باز کندطوریکه در یکی دوسال او�'ل انتشار، استقبال پرشور کودکان نوجوانان به وضوح دیده می شد .
این مهم از نامه های رسیده بچه ها ودرج اسامی آنان در بخش نامه های رسیده مجله کاملاً مشهود است. کودک مسلمان بلوچ از سال 1358تا سال1364بمدت 7سال غیر حرفه ای وتجربی به کار خود ادامه داد اما ازسال1365تا سال1375مجله بصورت تخصصی تر منتشرشد که به جرأت می توان گفت این ده سال«دهه موفق»مجله بود. ده سالی که رشد تاثیر گذار آن را چشم هر بیننده ای آن را به وضوح می دید. اما از سال از سال 1375 کودک مسلمان بلوچ بصورت ناگهانی دچار افت وآسیب های شدید شد. که می طلبد در این راستا آن را از زوایایی مورد برسی قرار داد.
دلیل موفقیت مجله از سال 1365تا 1375 حضور افراد متخصص وحرفه ای در کار ادبیات کودک ونوجوان همانند دکتر« رضا شجری »و«محمد تقی عرب» از شاعرن ونویسندگان توانمند اربیات کودک ونوجوان کشور در کنار مجله بود.وآنها به نوعی با شاعران ونویسندگانی که در تهران درگیر کار مطبوعات کودک ونوجوان بودند ارتباط داشتند وآنها از این طریق توانستند از ایده های شاعران ، نویسندگان ومنتقدان سرشناس ادبیات کودکان ونوجوانان کشور برای پر بار تر کردن مطالب مجله بهره ببرند ودر این راستا پای بسیاری از آنها ، کسانی چون :« مصطفی رحماندوست، افشین علاء ، بابک نیک طلب ، محمد علی دهقانی ،حسین فتاحی،محمد میرکیانی،محمدعزیزی، افسانه شعبان نژاد و... در این نشریه کشانیده شد از همه مهمتر، برگزاری جشنواره های شعر وداستان با حضور بزرگترین شاعران ونویسندگان کودک ونوجوان که باعث ارتباط تعداد زیادی شاعر ونویسنده در سراسر کشور با مجله می شد بود. واین نقطه عطف موفقیت مجله در آن روزگار قلمداد می شود.این نشریه با تیراژی بالای 20000نسخه در آن زمان چاپ می شد وروند تیراژ در سالهای بعد افزایش پیدا کرد.
در«دهه موفق » زمانی که دکتر شجری ومحمد تقی عرب سردبیر مجله ودبیر برگزاری جشنواره های شعر وداستان بودند پل ارتباطی بسیار خوبی بین شاعران ونویسندگان کشور با خوانندگان ومخاطبین این نشریه برقرار بود که این ارتباط نزدیک تعداد زیادی از خوانندگان آن وقت مجله را به سوی شعر گفتن ونوشتن داستان سوق داد.در این وادی شاعران ونویسندگان خوبی از همکاران وخوانندگان مجله در راه سرودن شعر ونوشتن قصه برای کودکان ونوجوانان قدم برداشتند. به صورتی که در حال حاضر تعدادی از یاران قدیم این مجله در نشریات معتبر کشوری همکاری نزدیکی دارند وهر از چند وقت یک بار آثار آنها در صفحات اصلی مجلات معتبر دیده می شوند.
اما پس از سال 1375 بعد از اینکه آقای« دکتر شجری» و« محمد تقی عرب » مجله را ترک کردند این نشریه از نظر بار ومحتوای مطالب به صورت ناگهانی دچار ضعفهایی گردید مطالب مطلوب کمتری در آن چاپ می شد ؛ بیشتر مطالب چاپ شده کپی مطالب دیگر نشریات کودک ونوجوان کشور است که اغلب هم بدون اجازه نویسندگان آثار در کودک مسلمان بلوچ گنجانیده می شود.
کم کم جلسات وجشنواره های شعر وقصه کم رنگ تر وبا وقفه وبا دعوت شدگانی اندک برگزار شدند وسر انجام بعد از یکی دو سال سرو صدای شور انگیز جشنواره شعر وقصه خوابید ومجله هم کاملا کلیشه ای شد. با همین حال که مجله کودک مسلمان بلوچ چنگی به دل نمی زد افرادی با تجربیاتی کمتر، کار مدیریت واجرایی آن را بر عهده گرفتند. .( تنها نقطه قوت آن در حال حاضر، فقط تیراژ بالای این نشریه است و از نظر کیفی رشد خوبی ندارد.) دوبخش کردن نشریه،و این مرزبندی منجربه متفرق شدن مخاطبین یک دست مجله شده است . « مصطفی رحماندوست» شاعر نویسنده ومنتقد ادبیات کودک ونوجوان
در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی ورسانه ای خود به ضعف هایی که این نشریه با آن روبروست اشاره هایی کرده است. وجدای از این مسائل اگر نسخه کودک این عنوان مجله را نگاه کنیم متوجه ضعف های بی حد ومرز آن ( عدم کاربرد علائم دستوری ، انشاء درست، غلط های املایی فراوان، به کار بردن نادرست مطالب ، و.... آن نشان از بی تجربه بودن وغیر حرفه ای کار کردن دست اندر کاران این مجله می شویم حال اینکه ما در استان شاعران ونویسندگان باتجربه وحرفه ای بسیار داریم که بعضی از آنان با مجلات سراسری ونویسندگان با اعتبار کشوری همکاری نزدیک دارند . پرسش اینجا است که چرا از تجربیات آنها برای بهبود مطالب آن مشورت واستفاده نمی شود.؟ چقدر خوب بود به جای اینکه کودک مسلمان بلوچ در دو نسخه جداگانه چاپ بشود ،دوستان اجرایی آن فکری به حال غنی تر کردن مطالب آن که از نیازهای بچه های استان است ، می کردند. کاش دوستانی که در راس کار اجرایی ، چاپ ونشر این ماهنامه زیبا فقط به لحاظ رنگین بودن، نقش دارند مروری داشته باشند بر تاریخچه «دهه موفق» این مجله آن ده سالی که روز های اوج وترقی این نشریه بود. اگر این مهم صورت پذیرد قطعا کودک مسلمان بلوچ به روز های اوج خود باز خواهد گشت. به امید آن روز. .

   
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 0:32  توسط اسلم دهانی  |